آشنايى مختصر با تاريخ شروع بهره بردارى و صدور مجوز برخى معادن شهرستان نطنز


ردیف نام معدن یا بهره بردار تاریخ مجوز
۱ كركس سنگ 76/6/31
۲ احرار سپاهان ورگوران 76/8/11
۳ غلامرضا عبدالهى 78/11/22
۴ على مختارى 78/11/22
۵ احرارسپاهان اوره 79/4/6
۶ على عبدالهى 82/2/23
۷ محسن شريعت زاده 82/4/1
۸ گلشن قائم 83/2/12
۹ زمردجويان 83/5/29
۱۰ سيف اله سعيدى 83/11/12
۱۱ عليرضا حيدرى 83/12/15
۱۲ شهين صلصالى 84/2/23
۱۳ رضا گودرزى 84/2/28
۱۴ شهريار سنگ 84/4/29
۱۵ رضا حسن زاده 84/6/6
۱۶ احمد روح الهى 85/3/10
۱۷ شركت ريجن 85/12/2
۱۸ موناسادات ميرمحمد 86/8/4
۱۹ اميرحسين احمدى 86/9/8
۲۰ زينب موسيوند 87/2/7
۲۱ على ابراهيمى مزده 87/7/30
۲۲ زهرا زراعتكار 88/7/14
۲۳ جليل شيخ زاده 88/7/14
۲۴ محسن خانى طارى 88/9/21
۲۵ عبداله ابوتراب 89/2/23
۲۶ ليلا شهبازى 89/8/25
۲۷ اكبر شاهزيدى 89/9/23
۲۸ مرتضى حبيب الهيان 90/5/2
۲۹ الهام صلصالى 90/9/17
۳۰ حبيب زراعتكار 90/9/21
۳۱ بشير خالويى 91/3/7
۳۲ براتعلى برگى 92/2/28
۳۳ محمود كرمعلى 92/2/28
۳۴ مهدى ابراهيميان 93/4/4
۳۵ اسداله شاهمرادى 94/1/23
۳۶ غلامحسين عبدالهى 94/3/7
۳۷ جمشيد مولايى 94/3/24
۳۸ حميده كريمى 94/4/10
۳۹ توران وزيرى 94/9/2

 

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *