بازهم تغافل مسؤلين


پيرو حضور پرصلابت اهالى نجيب و غيور كمجان و طرق در روز ٩٥/٧/٢٢ (فرداى عاشورا) مقابل فرماندارى و مهم تر از آن بيانات شجاعانه و صريح نمايندگان معترضين در خصوص خسارات معادن در جلسه فرماندارى با حضور اعضاء شوراى تأمين با توجه به رويكرد مثبت فرماندار و دادستان بار ديگر مردم به وعده مسؤلين اعتماد نموده و با اميد پيگيرى عاجل مصوبات جلسه كه طى پنج بند توسط شخص فرماندار قرائت گرديد جلسه و تجمع را ترك نمودند.

پس از گذشت حدود ٢٠ روز از ماجرا ظاهرا هيچ اقدام مفيدى صورت نگرفته است.

1️⃣ قرار بود مشروح ماجرا توسط فرماندارى و اداره صنعت و معدن به مقامات ذيربط استان منعكس شود كه تا كنون اطلاعى در اين خصوص بما نداده اند.

2️⃣ قرار شد كارشناسان استان در معيت كارشناسان مرتبط شهرستان و نماينده فرماندار و نمايندگان مردم در محل فعاليت كليه معادن حاضر و گزارش ميدانى تهيه نمايند.

3️⃣ قرار شد مصوبه و رأى شوراى عالى معادن در هشت بند سريعا براى كليه مناطق معدن دار عملياتى و اجرايى شود.

4️⃣ قرار شد معدن داران به تعهدات قبلى در خصوص جبران خسارت عمل كنند.

5️⃣ قرار شد در خصوص تردد تريلرها در روزهاى تعطيل و ساعات كار معادن و نحوه و ميزان برداشت و محدوده تحت تصرف بصرف ابلاغ دستورالعمل اكتفا نكرده و ضمن نظارت و لحاظ ضمانت اجرا همه مسؤلين ذيربط (فرماندارى،اداره صنعت و معدن ، محيط زيست ، منابع طبيعى ، شوراى شهر وغيره )شكايات كتبى خود را تقديم مقامات قضايى نمايند.

فعلا در خصوص هيچ كدام از مصوبات اطلاع رسانى نشده است.

تصور مى شود عزم جدى در بين ادارات وجود ندارد، هر كدام توپ را در زمين ديگرى مى اندازند، در جلسه شنبه ٩٥/٧/٢٤ در محل اداره صنعت و معدن فردى بنام مرتضوى خود را نماينده تام الاختيار فرماندار معرفى و پس از كلى چانه زنى و حتى رايزنى رئيس اداره صنعت و معدن با شخص دادستان موفق شديم مفاد صورتجلسه را به امضاء برسانيم ولى چند روز بعد مرتضوى اعلام مى كند پرونده را از بنده گرفته اند و كارى از دستم بر نمى آيد، ظاهرا شخص جايگزين نيز پاسخگو نيست و اين به هيچ وجه زيبنده فرماندار كه آن طور با اطمينان مردم را اميدوار ساخت نمى باشد، اداره صنعت و معدن همواره مى گويد ما مقررات را به معادن ابلاغ كرده ايم ولى غافل است كه صرف ابلاغ دستورالعمل كفايت نمى كند بايد نظارت كامل و ضمانت اجراء و جريمه در كار باشد مگر در همان روز تجمع دستور عدم تردد تريلرها را نداده بوديد؟ چطور دو شاهد از غيب رسيد؟ بياييد با مردم صادق باشيد اگر توان اجراى قانون را نداريد صادقانه بمردم بگوييدو مردم را بازيچه قرار ندهيد.

با توجه به تجاربى كه بنده در اينگونه موارد دارم اراده لازم يا حداقل توان لازم در بين مسؤلين شهرستان براى مبارزه با تخلفات معادن ملاحظه نمى گردد.

پيشنهاد مى گردد:

الف- مردم اتحاد و انسجام خود را جهت پيگيرى قانونى مطالبات خود تا حصول نتيجه نهايى حفظ نمايند.

ب- ازنماينده محترم مجلس كه بحمداله هم عضو كميسيون امنيت و سياست خارجى مجلس است و هم مسؤل كميته بين المللى محيط زيست انتظار مى رود با تمام قوا در كنار مردم قرار گيرد و بدواً در يك دعوت مشترك از وزير صنعت و معدن و رياست سازمان حفاظت محيط زيست انها را در مناطق فعاليت معادن حاضر تا از نزديك فاجعه را ملاحظه و تصميم فورى اتخاذ شود.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *