تعداد نفرات شرکت کننده در کمپین مبارزه با معادن نطنز2051نفر
86%

تا تکمیل کمپین

مقالات
آرشیو
برای ورود به آرشیو مقالات کلیک کنید
مسعود کریم پور نطنزی
 مدیر مسئول دو هفته نامه ارمغان

شنیده شده، بعضی ها با سؤاستفاده از قرنطینه خانگی و ‌خلوتی کوچه و معابر و اماکن، سخت بدنبال یافتن گنج هستند. در این رابطه گویا پنج شش نفر به اتهام حفاری برای یافتن گنج و‌زیرخاکی، توسط دادسرای نطنز بازداشت یا احضار شده اند.


شنيده شده، پس از طرح ١٩ سؤال مدير مسؤل نشريه ارمغان از اداره صمت شهرستان نطنز در خصوص معادن و پيوستن حدود ٢١٠٠ نفر به پويش حفاظت از محيط زيست و مخالفت با تخريب كوهستان كركس در كانال خبرى نطنز، قرار شده بازرسان و كارشناسان اداره كل صمت استان به نطنز اعزام و از نزديك مسائل را بررسى و از معدن فعال در پشت نساجى نيز بازديد بعمل آورند.


شنيده شده، پس از پيدا شدن اشكال در مدرك تحصيلى سينا كمال خانى منتخب مردم تفرش در مجلس شوراى اسلامى، زمزمه هايى در مورد مدارك تحصيلى دو نفر از منتخبين استان اصفهان نيز به گوش رسيده و قرار شده رسيدگى به صحت مدارك اين دو نفر در دستور كار شوراى نگهبان قرار بگيرد.

آرشیو ارمغان

شما میتوانید در این قسمت به آرشیو نشریه ارمغان دسترسی داشته باشید
ورود به آرشیو